ELEKTRİKLİ ALETLER DÖNÜŞEN HAYATLAR ATÖLYESİ

“Elektrikli Aletler Dönüşen Hayatlar” Atölyesi ‘nde Nurçin İleri, Bahar Emgin, Esra Atalay Tuna, Gökhan Akçura ve Sırrı Emrah Üçer ile icatlarından bugüne değin gündelik hayatımızın ritmini değiştiren elektrikli aletlerin politik, sosyal ve kültürel anlamları üzerine konuştuk. Küresel kapitalizmin aktörleri tarafından uygarlığın bir öznesi, endüstriyel ilerlemenin ve ekonomik kalkınmanın katalizörü olarak sunulan elektrik teknolojisinin ve onun maddi kültürünün kamusal ve ev içi alanlarda tüketim/yaşam alışkanlıklarımızdan başka zaman-mekân algımızı da nasıl dönüştürdüğünü, sınıf, etnisite ve cinsiyet bazlı toplumsal eşitsizlikleri nasıl yeniden ürettiğini tartıştık.

01:27 Nurçin İleri
23:29 Sırrı Emrah Üçer
44:31 Gökhan Akçura
01:03:01 Esra Atalay Tuna
01:10:27 Bahar Emgin